Indreberg Gard
Fjellturer
   

© Indreberg Gard

Home
Nihusen
Fjellturer 2006
Fjellturer 2007
Fjellturer 2008
Fjellturer 2009
Fjellturer 2010
Fjellturer 2011

 

Vi er så heldig å bu i eit distrikt med fantastisk fin natur, og det gir oss høve til mange fine turar. Innan ein relativ liten geografisk radius har vi mange ulike typar turar å velje mellom. Det er alt frå enkle turar på tilrettelagde turstiar eller skogsvegar, fjellturar av nesten alle vanskegradar og til toppturar der ein må (eller iallfall bør) nytte sikring med tau.

Indreberg Gard ligg midt i dette fantastiske området og vi har mange alternative turar i nærleiken. Det fjellet eller området som er nærast garden er Nihusen og dette området er til stor glede for både store og små, gamle og unge personar knytt til garden. Vi nytter dette turområdet heile året og opplevinga av naturen er til stor glede både sommar og vinter.

Naturen ligg der og det berre for den enkelte å nyte ein forfriskande tur - heilt gratis!

 

2007
Rogneskarmyra
Indreberg Gard saman med dei andre grunneigarane av skogsvegen frå Berget, har sidan nyttår hatt ei ”Trimbok” på Rogneskarmyra. Dette er ein tradisjon som Skodje Idrettslag har hatt i mange år, men uvist årsak så la ikkje Idrettslaget ut ny bok for 2007. Vi har derfor midlertidig hatt ei bok på staden, men når no Idrettslaget frå 1 oktober 2007 la ut ny bok, så fjernar grunneigarane sin bok.

Frå 1 januar til 30 september så har det vore omlag 1500 registreringer i denne ”Trimboka” og det er svært positivt. Registreringane viser at det er mange personer som går denne turen fleire gonger per veke, og i tillegg er det positivt at mange skuleklasser og barnehagen også nyttar dette turområdet.

 

Home | Om garden | Driftsopplegg | Engesetsetra Beitelag | Nyheitsarkiv | Fjellturer | Bilete frå Skodje | Kontakt oss

This site was last updated 08.10.2007