Indreberg Gard
Bygninger
   

© Indreberg Gard

Home
Up
Historisk attersyn

 

HOVEDHUSET
    

Bygd i 1936 eller eigentlig flytta. Huset som er eit tømmerhus, stod tidligare lenger oppe i bakken, med blei dette året flytta til dagens plassering. Det blei gjort mindre endringar på huset under flyttinga.

DRIFTSBYGNING
    

Bygd i 1929, men er utvida og bygd om fleire gonger. Driftsbygningen er derfor hengsiktsmessig og praktisk til den produksjonen som skjer på garden i dag. Produksjonen i dag er mjølkeproduksjon og alle tekniske løysingar er tilrettelagt for dette.
Fjøsen har 26 båsplassar, derav 24 mjølkeplassar og i tillegg har vi stekker for kviger og kalvar.

Driftsbygningen har installert brannvarslingsanlegg som er spesielt tilpasset og godkjent for landbruket.

STABBUR

Bygd i 1885.
Stabburet blei restaurert utvendig i 1999. Det blei lagt nytt tak, ny bordkledning, nye vindauge, ny dør og heile huset blei beisa.

VOGNHUS
    

Bygd i 1955/56 etter at det førre vognhuset blei tatt av storm i 1955.

SOMMERFJØS

Bygd i 1937 på tomta til den gamle sommarfjøsen. Sommarfjøsen var i bruk fram til 1958.

SAG
    

Bygd i 1966 etter at den førre saga brann ned då møbelfabrikken som låg like ved brann i 1965.

SKOGALØA
   

Bygd i 1885 ved Svortaelva, men blei flytta til dagens plassering ca 1890.
Bygninga ligg ved hovedvegen og ved innkjørselen til garden. Skogaløa har dei siste åra vore brukt som lager.

I 2003-04 blei Skogaløa restaurert. Den har fått tilbake sin opprinnelege form med inngang mot nord og utan eit ekstra tilbygg mot vest. Det er gjort forbedringar på murane, det er støypt golv, utgreve for å få et betre inngangsparti, ny bordkledning, nytt tak, og nytt inngangsparti med dører mot nord.
Reisverket på sjølve huset er likevel det opprinnelege og ein har prøvd i størst mulig grad å ta vare på det gamle.

NAUST
    

Naustet på garden ligger nede ved Bergsøyra (i daglegtale Øyra) og det er opparbeida god veg heilt ned til naustet. Avkjørsel er nokre hundrede meter vest for garden.

Home | Dyr | Redskap og utstyr | Bygninger | Kulturminner | Slekt | Heidersteikn | Avisutklipp

This site was last updated 23.06.2007